برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1090)

2-2. Theories Relating to Semantic Maps…………………………………………………….37 2-3. Theoretical Section………………………………………………….……………….….392-4. Practical Section…………………………………………………………..…………..…42CHAPTER THREE: METHODOLOGY3-1. Introduction………………………………………………………………………………553-2. Participants…………………………………………………………………………….…553-3. Instrumentation…………………………………………………………………….…….563-4. Procedures…………………………………………………………………………..……58 3-4-1. Procedures of Developing a Semantic Map……………………………………..58 3-4-2. Procedures of a Semantic Mapping Activity…..……………………….……….61 3-4-2-1. Introducing the Topic………………………..…………………………….61 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1089)

CHAPTER III Methodology3.1 Participants463.2 Instrumentation463.2.1 Homogeneity vocabulary test463.2.2 Language Proficiency test473.2.3 Vocabulary achievement post test483.2.4 Observation and conversation493.2.5 Questionnaire493.2.6 Materials503.3 Procedure503.3.1 Piloting the tests503.3.2 Homogenizing the Participants503.3.3 The Treatment513.4 Design563.5 Statistical Analysis:57CHAPTER IV Results and ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1083)

2.8.6. Students Perceptions of Cooperative Learning502.9. Competitive Learning52CHAPTER III: Methodology573.1 Introduction583.2. Participants583.3. Instrumentation593.3.1 Preliminary English Test (PET)593.3.2 Discourse Completion Test603.3.2.1 Reliability and validity of the instrument633.4. Materials633.5. Procedure633.5.1. Pretest 633.5.2. Treatment643.5.3. Posttest663.6. Design673.7. Statistical Analyses67 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1082)

2.11.3. Baker’s Strategies722.11.4. Hervey and Higgins’ Strategies742.11.5. Aixela’s Strategies772.11.6. Vinay and Darblenet’s Strategies812.11.7. Wiersema’s Strategies822.12. Concluding Points83CHAPTER III: METHODOLOGY843.1. Introduction853.2. Corpus863.3. Theoretical Framework883.4. Design973.5. Procedure973.6. Data Collection983.7. Data Analysis98CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSIONS1004.1. Introduction1014.2. Description ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1081)

2.4.4. General and Specific Components of Writing Tasks………………………44CHAPTER III: METHOD………………………………………………………..483.1. Introduction………………………………………………………………….493.2. Participants………………………………………………………………….493.3. Instrumentation……………………………………………………………50 3.3.1. PET for Homogenization…………………………………………….50 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3616)

عنوان پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس استاد راهنما: دکتر کمال جوانمرد دانشجو: فاطمه باستان رشته: جامعه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3615)

دانشکده فني و مهندسي گروه مکانيک پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد عنوان پايان نامه : تحليل تنش پاد صفحه اي صفحات مستطيل شکل تضعيف شده توسط چندين ترک و حفره تهيه و تنظيم ادامه مطلب…