مقالات و پایان نامه ها

b (3612)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : مهندسي فناوري اطلاعات عنوان / موضوع : نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات موجک چندگانه استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3613)

دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان دانشكده كشاورزي پايان نامه براي دريافت مدرک كارشناسي ارشد زراعت (M.Sc) عنوان: اثر فاصله کاشت و مديريت علفهاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا سبز استاد راهنما : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3614)

mm دانشکدهي مهندسي شيمي، نفت و گاز پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته‌ي مهندسي شيمي اثر مواد افزودني بر مورفولوژي کريستال در فرآيند تبلور اگزالات کلسيم به کوشش: محمد امين آزادي چگيني استاد راهنما: دکتر عبدالمحمد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3616)

عنوان پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس استاد راهنما: دکتر کمال جوانمرد دانشجو: فاطمه باستان رشته: جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3601)

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري واحد سرپل ذهاب جهت اخذ درجه کارشناسي حقوق موضوع: صلاحيت محلي دادگاه هاي کيفري استادراهنما: گردآورنده: بهار 93 تقديم به: پدر ومادر عزيزم كه همانند دماوند استوارند؛ كه با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3591)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات رساله دكتري رشته رياضي محض (Ph.D) موضوع: تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروههاي متناهي با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3592)

چکيده به منظور بررسي اثر تراکم کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد لوبيا آزمايشي مزرعه اي درشهريور سال 1392 در روستاي سالستان از توابع شهرستان آستانه اشرفيه واقع در استان گيلان به ادامه مطلب…

By 92, ago